GalegoEspañolEnglishFrançaise

PRESENTACIÓN

A BIOTECNOLOXÍA DO ADN Ó SERVICIO DA GANDERÍA

O gran desenvolvemento alcanzado pola Xenética Molecular nas últimas décadas conduciu a un coñecemento moi avanzado do xenoma das distintas especies. Os proxectos XENOMA, que teñen como obxectivo principal coñecer a secuencia do ADN das diferentes especies animais e a posición relativa de cada xen nos cromosomas, están contribuíndo en gran medida a estes feitos. Estas investigacións están xerando numerosas aplicacións no campo da Veterinaria, xa que están permitindo a localización de xenes implicados en caracteres productivos ou responsables de enfermidades ou anomalías xenéticas, e un coñecemento moito máis preciso da variabilidade xenética, mediante o estudio dos marcadores moleculares.

Xenética Fontao, S.A. é una empresa especializada na mellora xenética, que se encarga da xestión do Centro de Escolma e Reproducción Animal de Galicia. no ano 1999 creou o Laboratorio de Xenética Molecular, como una nova unidade para a prestación de servicios mediante o emprego da biotecnoloxía do ADN nos campos da Sanidade e a Producción Agropecuaria. Esta unidade no ano 2001 quedou rexistrada como membro institucional da I.S.A.G. (Sociedade Internacional para a Xenética Animal) co código laboratorial 84434.

SERVICIOS DO LABORATORIO DE XENÉTICA MOLECULAR

Identificación xenética e análise de filiación

A identificación xenética e o establecemento das probas de paternidade permiten garantir a fiabilidade e credibilidade dos libros xenealóxicos nas distintas razas animais. A análise de filiación é unha proba xenética que se utiliza para comprobar a ascendencia (pedigrí) dun individuo. Na actualidade os métodos empregados para este tipo de probas baséanse na análise de marcadores de ADN altamente polimórficos, como son os microsatélites, tamén chamados STRs (Repeticións Cortas en Tándem).

Os marcadores microsatélite son particularmente apropiados para estas probas polas súas propiedades: son moi abundantes no xenoma, o seu modelo de herdanza é Mendeliano en codominancia, son altamente polimórficos ou con elevado número de alelos e a súa análise é de grande reproducibilidade experimental, son de fácil identificación mediante PCR (Reacción en Cadea da Polimerasa), moi apropiados para reaccións múltiplex e para a análise nos novos analizadores xenéticos automáticos. Nestas probas, é moi importante o papel que desempeña a I.S.A.G. (Sociedade Internacional para a Xenética Animal), esta sociedade científica proporciona un foro para o intercambio de información entre os seus membros, que sirve para coordinar ós distintos laboratorios e estandarizar protocolos, nomenclaturas e selección de paneis de microsatélites a nivel internacional, para conseguir que os resultados obtidos polos distintos investigadores sexan obxectivos e comparables.

Trazabilidade da carne
 
Os sistemas de certificación de calidade como son as indicacións xeográficas, denominacións de orixe protexidas e especialidades tradicionais garantidas, deben ser instrumentos que dean respostas ás mesmas, ofrecendo máximas garantías e información obxectiva ós consumidores e axentes económicos do sector dedicados á comercialización da carne.

A utilización dos marcadores de ADN permite asegurar unha trazabilidade do 100% na industria da carne desde o animal ó prato. Para a toma de mostras non é necesario ningún cambio significativo nas prácticas habituais da industria de transformación da carne, xa que é unha molécula moi estable e resistente a tratamentos químicos e mecánicos.

Diagnóstico de enfermidades xenéticas
 
O interese do diagnóstico céntrase na detección dos animais portadores destas anomalías hereditarias, sobre todo ó tratarse de animais empregados como reproductores nos programas de mellora xenética (productores de seme para inseminación artificial, embrións para transferencia embrionaria ou ovocitos para fecundación in vitro), pola gran propagación que provocan dos mesmos na poboación.

Normalmente, as enfermidades xenéticas seguen un modelo de herdanza recesivo. Estas anomalías ocorren cando un embrión herda os xenes coas mutacións específicas dos seus proxenitores portadores, que ambos son clinicamente normais. A prevalencia das mesmas establecese en función dos niveles de consanguinidade existentes na poboación, se ben xeralmente as enfermidades xenéticas específicas son máis comúns en determinadas razas. Existe un elevado número de test de ADN con alta precisión para identificar portadores das mutacións específicas responsables das enfermidades xenéticas nas diferentes especies animais.

Anomalías xenéticas: Freemartinismo
 
Está recoñecido como unha das formas máis severas de anomalía sexual en veterinaria, provoca infertilidade en femias nadas xemelgas de macho. O Freemartinismo non se pode previr, pero pódese diagnosticar de forma precoz no momento do nacemento empregando a técnica de PCR.

DGAT1

O xen DGAT1 (acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase) codifica para enzima que cataliza o paso final da síntese dos triglicéridos Identificouse polimorfismo lisina (K) por alanina (A) na posición 232 de dito xen. O alelo K asociase cun descenso significativo dos niveis de proteína e de produción de leite e con incrementos na produción de graxa, mentres que, o alelo A está asociada cun aumento nos niveis de proteína e leite e cun descenso na producción de graxa.

Proteínas lácteas
 
Numerosas investigacións demostraron importantes asociacións entre as variantes xenéticas das proteínas lácteas e algúns caracteres da producción láctea (como son as calidades tecnolóxicas do leite e a producción queixeira). Debido a estas correlacións, desde fai bastantes anos, existe un interese considerable na selección dos xenotipos das proteínas lácteas máis favorables para eses caracteres.

Cor de capa

A raza bovina Holstein está dividida en dúas subpoboacións: Holstein Negra (BW) e Holstein Vermella, esta a súa vez pode ser Branca e Vermella (RW) ou Negra-Vermella (BR). O interese dos productores na variedade Holstein Vermella foi variable ó longo do tempo, sen embargo hoxe en día estase experimentando un interese crecente pola mesma.

Susceptibilidade xenética ó Scrapie
 
Numerosas investigacións científicas evidencian unha relación entre os caracteres xenéticos e a resistencia natural dalgúns animais a padecer determinadas enfermidades. O Scrapie é unha enfermidade neurodexenerativa progresiva que afecta a ovinos e caprinos, pertencente ó grupo das Encefalopatías Esponxiformes Transmisibles (EETs). Común a todas estas enfermidades é a acumulación dunha forma anormal da proteína prión (PrP) inicialmente no cerebro e na medula espinal. Esa forma anormal está ocasionada por un cambio conformacional na proteína prión celular PrPC que pasa a PrPSC. Este cambio convértea en infectiva, altamente insoluble e extremadamente resistente á acción dos enzimas proteolíticos.

CONTACTO:

lxmbovino@xeneticafontao.com
xfontao@xeneticafontao.com
javier.lopez.viana@xunta.gal 
www.xeneticafontao.com
Aviso Legal · Política de privacidad · Información sobre cookies